Javna preduzeća i ustanove

Toplana Priboj

Osnovna delatnost preduzeća je distribucija toplotne energije. JP "Toplana Priboj" snabdeva toplotnom energijom 1.590 domaćinstava u Priboju sa 82.000 /m2 grejne površine, i još oko 18.000 /m2 poslovnog prostora sa ukupnom instalisanom snagom na daljinskom grejanju od 25,7 kW.

Kontakt:

JP "Toplana Priboj"
Adresa:12 januar br.5, Priboj
Telefon: 033/454863
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Program rada za 2019. godinu možete pogledati ovde.


Direktor: Marko Janjušević, rođen 10.10.1986. godine. Osnovnu i srednju (Gimnaija) školu završio u Priboju, a diplomu profesora tehnike i informatike stekao 2009. godine. Odlukom Skupštine opštine Priboj od 28.12.2021. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora JP "Toplana Priboj".
toplana priboj

Dom kulture "Pivo Karamatijević"

Dom kulture „Pivo Karamatijević“

Priboj je između dva svetska rata imao vrlo razvijen kulturno- zabavni život. Aktivno je radila dramska sekcija, dva umetnička društva "Prosveta" i "Gajret", Tamuraški orkestar kao i Gradska čitaonica. Zgrada za kulturu nije postojala pa su se sve predstave održavale u Hotelu Stevovića, a tridesetih godina prošlog veka u sali Sokolskog doma.

Izgradnja sadašnje zgrade Doma kulture "Pivo Karamatijević" završena je 1959 godine, gde se sada održavaju razne kulturne manifestacije u Priboju .

Pri Domu kulture aktivno radi amatersko pozorište za decu “Mala pozorišna radionica „ čije su predstave osvajale najveća republička i međunarodna priznanja. Svake godine u aprilu u Priboju se održava Međurepublička smotra festival dečjeg dramskog stvaralaštva

Dom kulture je organizator dve pesničkie manifestacije međunarodnog karaktera „Limskih večeri poezije „za učenike srednjih škola i „Limskih večeri dečje poezije „za učenike osnovnih škola .

Dom kulture je organizator pozorišnih predstava, likovnih izložbi, promocija knjiga, koncerata i bavi se izdavačkom delatnošću. Pri Domu kulture radi i Gradski bioskop.

Kontakt:

Dom kulture "Pivo Karamatijević"
Adresa: Priboj ul. "12 januar"
Telefon: 033/2454-802, 033/2445-395
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Program rada za 2019. godinu možete pogledati ovde.


Direktor: Svetlan Milinković, rođen 03.08.1969. godine u Priboju. Diplomirani politikolog. Od 1997. do 2007. godine, radio u JP Informativni centar Priboj na poslovima TV novinara. 2009. godine je bio pomoćnik direktora za komercijalu u AP "Janjušević" Priboj. 2008. godine obavljao funkciju predsednika Upravnog odbora Zavičajnog muzeja u Priboju u jednom mandatu. Od 2011. do 2021. godine radio u Radijus vektor d.o.o. - Supernova Telekom na poslovima komercijaliste. 28.06.2021. postavljen za v.d. direktora Doma kulture ”Pivo Karamatijević”. Oženjen, otac dvoje dece.

JKP “Usluga“

JKP Usluga
JKP "Usluga" posluje kao javno komunalno preduzeće osnovano od strane SO-e Priboj čija je delatnost od opšteg interesa za sva naseljena mesta. Vodosnabdevanje je najelementarnija potreba svih građana, pa je ova delatnost u okviru komunalne delatnosti i prioritet. U okviru preduzeća je Postrojenje za prečišćavanje vode. Voda za piće redovno se kontoliše u Zavodu za javno zdravlje Užice.
JKP “Usluga“ registrovano je za obavljanje sledećih delatnosti:

 • sakupljanje ,prečišćavanje i distribucija vode
 • odstranjivanje otpadaka i smeća i druge aktivnosti u cilju očuvanja čistoće grada
 • uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina prema nalogu Direkcije za izgradnju grada Priboja i drugi poslovi koji su regulisani Statutom preduzeća


Kontakt:
Javno komunalno preduzeće "Usluga"
Adresa: Priboj ul. Save Kovačevića bb.
Telefon: centrala-033/2455885
RJ "Vodovod i održavanje" - 033/2455900
Postrojenje za prečišćavanje vode - 033/445-243
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
sajt: www.jkpuslugapriboj.rs

Program rada za 2019. godinu možete pogledati ovde.

Direktor: Željko Ječmenica, diplomirani mašinski inženjer. Rođen u Priboju, 26.11.1965. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Radio u Fabrici automobila Priboj u restruktuiranju i to kao upravnik pogona - alati i oprema. Oženjen je i ima dvoje dece.

Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad

Od svog osnivanja Centar za socijalni rad realizuje stručne poslove iz oblasti socijalne zaštite koji su mu preneti u nadležnost. Celokupna organizacija rada uslovljena je potrebom da se prate i proučavaju socijalni problemi, animira zajednica u pravcu rešavanja ovih problema i sprovodi preventivni i kurativni rad kroz zaštitu svih kategorija: dece, odraslih i starih. Delatnost Centra se razvijala u onoj meri u kojoj je sagledavana globalna socijalna politika, u pravcu koji je praksa nametala i u meri kojoj je socijalna nauka napredovala.

Uslovi rada i prostor u kome se realizuju aktivnosti (neposredna zaštita korisnika i savetodavni rad), uglavnom zadovoljavaju potrebe, kako korisnika tako i zaposlenih.
Delatnost :

 • prihvatilište žrtava porodičnog nasilja
 • dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju
 • stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju
 • hraniteljstvo
 • usluga pomoć u kući
 • dnevni centar za stare
 • porodični smeštaj za odrasle i stare


Kontakt:

Centar za socijalni rad Priboj
Adresa: Priboj ul. 12 januar br.114
Telefon: 033/2452-253, faks: 033/2451-142
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

sajt: www.csrpb.rs

Program rada za 2019. godinu možete pogledati ovde.

 

Direktor: Zoran Polić, rođen 19.04.1964. godine (Priboj), diplomirani pravnik. Završio Pravni fakultet 29. juna 1989. godine u Beogradu. Prvo zaposlenje 1. novembra 1989. godine u Centru za Socijalni rad u Priboju. Na mesto direktora Centra za Socijalni rad prvi put je imenovan 30. juna 1997. godine. Oženjen, otac jednog deteta. Supruga mu je zaposlena u Dečjem vrtiću, dok je sin student druge godine Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Opširnije...

Zavičajni muzej Priboj

Zavičajni muzej Priboj

Odlukom SO-e Priboj 1990. godine osnovan je Zavičajnim muzej, čija je osnovna delatnost izučavanje, čuvanje, sakupljanje i prezentacija umetničko-istorijskih dela i kulturne baštine opštine Priboj.

Zavičajni muzej ima arheološko, etnografsko, umetničko i istorijsko odeljenje, konzervatorsku radionicu i biblioteku stručne literature. Pri umetničkom odeljenju je galerija „Nadežda Nada Vitorović“, a pri etnografskom je legat prof.dr Vujice Jevđevića koji je muzeju poklonio kuću na Zelencu čija je gradnja započela 1872. a završena 1876. godine .

Zavičajni muzej raspolaže poslovnim prostorom od 800 i dvorišnim prostorom od 1.200m². Zavičajni muzej je u starom delu grada u kući Stevovića, ugledne trgovačke porodice iz Priboja.

Kontakt:

Zavičajni muzej Priboj

Adresa: ul. "12 januar" br.21-25, 31330 Priboj 

Telefon: 033/24 52 453

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Program rada za 2019. godinu možete pogledati ovde.


Direktor: Savo Derikonjić, arheolog
Biografija:

Datum rođenja: 16. avgust 1956. god.
Formalno obrazovanje:
1986. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet – katedra za arheologiju, Zvanje- diplomirani arheolog
Radno iskustvo
1982. -1985. Učesnik u realizaciji arheoloških projekta u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvarskoj i Sloveniji;
1985. – 1991. Učesnik i rukovodilac projekta arheoloških istraživanja praistorijskih humki i naselja u dolini Poblaćnice i Kremnima;
1990. - 1992. Osnivač Zavičajnog muzeja u Priboju;
1992. - 1997. Rukovodilac arheoloških istraživanja manastira Sveta Janja i Uvac;
1998. - 2004. Rukovodilac arheoloških istraživanja manastira Orahovica u Mažićima;
2003. - 2010. Rukovodilac arheoloških istraživanja arheo metalurškog centra Jarmovac, naselja i humki u Kaluđerskom polju, humki i gromila na Goleškom brdu i neolitskog naselja u Čelini.
Učesnik je u više projekta arheoloških istraživanja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd (manastiri Mileševa, Banja, Pustinja) i Narodnog muzeja iz Užica i Muzeja grada Novog Sada.
Autor je više radova iz oblasti arheologije, u monografskim izdanjima i periodici.
Autor je više multidisciplinarnih projekta, kataloga i izložbi.

Dodatna znanja i vještine
Tehnički urednik više naučnih publikacija, crtač arheoloških predmeta i grafičar.

Lične karakteristike
Dobitnik Oktobarske nagrade grada Beograda u kategoriji studenata za diplomski rad: "Statistička i tipološka analiza keramike ranog gvozdenog doba sa lokaliteta Ćeramidište u Bagrdanu kod Svetozareva"; Dobitnik Gramate Žičke eparhije za arheološka istraživanja i obnovu manastira Uvac; Dobitnik Ordena Svetog Save drugog reda za istraživanja, konzervaciju i revitalizaciju manastira Orahovica; Dobitnik opštinskih priznanja za rad u kulturi Opština Priboj, Rudo i Srebrenica...

Oženjen, otac dva sina.

Tel: 033-2452-453; mob.tel:069-84-61-100
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Amfiteatar u dvorištu Zavičajnog muzeja

Amfiteatar

Etno kuća Jevđevića

Etno kuća Jevđevića

Zavičajni muzej je u starom delu grada u kući Stevovića

Zavičajni muzej je u starom delu grada u kući Stevovića

Sportski centar

USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU "SPORTSKI CENTAR" PRIBOJ

Osnovana Odlukom SO Priboj 28.11.1991. godine.
Bavi se:

 • stvaranjem uslova za organizovanim (škole,klubovi,udruženja) i individualnim bavljenjem sportom i rekreacijom;
 • upravljanjem i održavanjem postojećih objekata koji su korisnicima na raspolaganju,
 • davanjem poslovnog prostora u zakup,

U sastavu Ustanove nalaze se:

 • fudbalski teren sa atletskom stazom
 • pomoćni fudbalski teren
 • fiskulturna sala
 • otvoreni bazeni
 • teren za mali fudbal sa veštačkom travom
 • streljana

 

Kontakt

Ustanova za fizičku kulturu "Sportski centar" Priboj
Adresa: Radmila Lavrenčića br.1
telefon/fax: +381 33 2452 076
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Program rada za 2019. godinu možete pogledati ovde.

 

Direktor: Savo Spasojević diplomirani ekonomista. Rođen u Priboju, 27.01.1958. Osnovnu i srednju školu završio u Priboju, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1982.godine. Od 1982. radi u Fapu, kao referent za marketing i istraživanje tržišta, a nakon toga kao šef izvoza. Aktivno se bavio košarkom i proglašavan za najboljeg košarkaša u Priboju u dva navrata, 1976. i 1986. godine, a nagradu za najboljeg sportskog radnika dobio 1997. i 2010. godine. Bio je predsednik fudbalskog kluba Fap, 1997. i 1998. godine, zatim sportski direktor košarkaškog kluba od 2002. do 2005. godine, i od 2008. do danas. Za direktora Sportskog centra imenovan je 2002. godine, i na tom mestu bio 2 godine. Trenutno obavlja funkciju direktora Sportskog centra, na čije je mesto izabran 19. jula 2012. Oženjen, otac dvoje dece.


Predškolska ustanova "Neven"

Predškolska ustanova "Neven" Priboj, osnovana je Odlukom Skupštine opštine 17.12.1975. godine, pod nazivom – Dečji vrtić "Neven" Priboj.
Rešenjem Ministarstva Prosvete i nauke od 14.07.2011. godine, promenjen je naziv u Predškolska ustanova "Neven" Priboj. Ustanova je verifikovana Rešenjem Ministarstva prosvete i nauke 23.04.2012. godine.

Ustanova deluje u okviru delatnosti upisane u sudski registar, shodno Uredbi o klasifikaciji delatnosti i vodi se pod šifrom
- delatnost dnevne brige o deci 88.91 i
- predškolsko obrazovanje 85.10.

U okviru svoje osnovne delatnosti određene Zakonom i osnivačkim aktom, Ustanova vrši sledeće poslove:
• Preventivno-zdravstvena zaštita i vaspitno-obrazovni rad sa decom od dvanaest meseci do tri godine i od tri godine do polaska u školu;
• Priprema dece pred polazak u školu u godini pred polazak u školu četiri sata dnevno u trajanju najmanje od devet meseci;
Ustanova obavlja delatnost u svom sedištu, ulica Pionirska broj 2, u Novom objektu Ustanove, ulica Limska broj 53, u objektu u Starom Priboju i u 4 izdvojena odeljenja – u Pribojskoj Banji, Kratovu, Sastavcima i Sjeverinu.
U Ustanovu je upisano 450 dece, raspoređenih u 25 grupa.

Kontakt:
Predškolska ustanova "Neven"
Adresa: Pionirska 2, 31330 Priboj
Telefon: 033/2452 488 i 2451 035
e mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Program rada za 2015. godinu možete pogledati ovde.

Direktor: Jasna Kojadinović, rođena 21.03.1961. godine, u Velikoj Drenovi, opština Trstenik. Završila Pedagošku akademiju u Kruševcu i Osnovne akademske studije na Učiteljskom fakultetu u Užicu. Na poslovima vaspitača radi od 25.04.1985. godine, a na mestu direktora je od 26.03.2013. godine. Udata, majka dvoje dece.

JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja

U decembru 1996.godine Skupština opštine Priboj donela je odluku o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Priboja". Preduzeće je registrovano 1. aprila 1997. godine.

Delatnost :

 • prostorno planiranje priprema, izrađuje i prati sprovođenje uranističkih planova i projekata priprema programe i vrši uređenje građevinskog zemljišta vrši poslove organizacije i koordinacije građenja i stručnog nadzora nad izgradnjom objekata koji se finansiraju iz budžeta organizuje i stara se o komunalnim objektima i komunalnoj infrastrukturi obavlja i druge poslove određene Statutom preduzeća


Kontakt:

Direkcija za izgradnju opštine Priboj
Adresa: Priboj ul. 12 januar br.5/3
Telefon: centrala - 033/452-005, direktor 448-099
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
sajt: www.direkcijapb.rs

Program rada za 2019. godinu možete pogledati ovde.

Zdravko Pešut diplomirani ekonomista. Rođen 15.05.1965. godine u Ljubinju, u BIH. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Pristini, 1993. godine. Od 1994. - 1997. bio direktor Omladinske zadruge, nakon toga od 1997. - 2005. komercijalni direktor a.d. Epoksid Priboj, od 2005. - 2007. direktor a.d. Autokoran, a od 2008. -  2012. rukovodilac poslovnice Delta Generali osiguranja, za opštine Priboj, Prijepolje i Novu Varoš. Trenutno na funkciji direktora direkcije za izgradnju grada, na čije mesto je postavljen 19. jula 2012. Oženjen je, otac dvoje dece.

Turistička organizacija Priboj

Turistička organizacija

Turistička organizacija Priboj osnovana je od strane Skupštine opštine Priboj 18.04.2005.godine sa sedištem u Priboju, ulica 12. januar br.108. Turistička organizacija promoviše i unapređuje turističku ponudu opštine Priboj.

Turistička organizacija opštine Priboj sarađuje sa turističkim organizacijama gradova i opština u zemlji i inostranstvu , nastupa na sajmovima, naučnim stručnim i drugim skupovima afirmišući turističke potencijale opštine kao turističke destinacije.

 

Kontakt:
Turistička organizacija Priboj
Adresa:Priboj ul.12 januar br.108
Telefon: 033/2451–599, 033/2450-014, faks-033/2450-014, centrala opštine 033/2452-341 lokal 115.
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
sajt: www.topriboj.rs

Program rada za 2019. godinu možete pogledati ovde.


Direktor: Vladan Radović, rođen 29.01.1972. godine u Priboju. Završio jezičku gimnaziju u Nišu. Ekonomski fakultet-finansije i bankarstvo, diplomirani ekonomista. U toku su master studije na Ekonomskom fakultetu u Valjevu. Od 1992. do 2000.godine, vlasnik je proizvodno-prometnog preduzeća "Gradac". Od 2000. do 2004.godine bio je vlasnik preduzeća za proizvodnju ALU i PVC stolarije. Od 2012. godine direktor Turističke organizacije Priboj. Neoženjen.

Ilindanski dani

Turistička organizacija Priboj je od 2005. godine ustanovila manifestaciju “Ilindanski dani“, koja traje tri dana i koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljudi. Svake godine se u Pribojskoj Banji okupi na desetine hiljada posetilaca, gostiju i učesnika programa pri čemu se nastoji da se demonstrira nekadašnja atmosvera na vašarima u Banji i prvenstveno, sačuvaju običaji i tradicija.
Ilindanski dani
Tradicionalno takmičenje frulaša, koje nosi ime istaknutog majstora na fruli, “Brane Polić”, prodajna izložba “Zlatne ruke”, etno koncerti, pripremanje tradicionalnih jela, sportska nadmetanja, druženje i zabava...Sve su to razlozi zbog kojih je u avgustu ovde najveći broj gostiju, tj. turista koji se leče u Banji, zatim novinara, koji zaobiđu druge destinacije, da bi tada bili u Pribojskoj banji, a i turisti, koji borave u obližnjim turističkim mestima, sve više svoj boravak upotpunjuju posetom Pribojskoj banji za vreme Ilindanskih dana.

Karakteristično nacionalno jelo u pribojskom kraju, bez kojeg je teško zamisliti bilo kakvo slavlje kod ovdašnjih domaćina, zove se ćeške. Ono se priprema od piletine, ječma, kajmaka i raznih začina. Jelo je, kažu, velike kalorijske vrednosti, a njegov ukus niko nije pokušao da objasni jer je nemoguće uporediti ga sa bilo kojim drugim ukusom ili jelom. Ovo je pravi gastronomski izazov a u Turističkoj organizaciji Priboj su došli na ideju, da od njega naprave lokalni brend. Zato se svake godine, u okviru Ilindanskih dana u Pribojskoj banji organizuje takmičenje u pripremanju ćešketa.

Povodom Ilindana, u Pribojskoj banji u porti manastira Svetog Nikole svake godine održava se Ilindanski vašar. Istorijski događaji vezani za Ilindan, crkva Svetog Ilije, koja je u sklopu manastira Sveti Nikola i tradicionalni narodni vašar ( preko pet vekova ) dovoljni su razlozi za uspostavljanje manifestacije koja neguje tradicinalne vrednosti i obicaje a istovremeno zbližava ljude.

 

Međunarodni limski biatlon

Svake godine Turističke organizacije Priboj i Rudo organizuju splavarenje Limom, pod nazivom Limski biatlon, trećeg vikenda u avgustu. Dogadjaj je sada već međunarodnog karaktera i svake godine okuplja sve više ljudi iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Početna stanica je Priboj, odakle se regatasi spuštaju ka Setihovu u Bosni i Hercegovini. Sati vožnje ispunjeni smehom, druženjem, dobrom svirkom čak i na vodi, samo su uvertira za najveću egzibiciju i priprema za neponovljiv adrenalinski užitak, bukove Valine, inače najopasniji deo Lima.Rafting

 

Lim fest

Rambo AmadeusRok festival, na terenima kod škola u novom delu grada, sada je već tradicija i najveće kulturno dešavanje posvećeno mladima u Priboju, kao i mladima iz okolnih opština. Svake godine, treće nedelje avgusta u organizaciji TOP, za Pribojce sviraju najpoznatiji rok bendovi sa prostora bivse SFRJ, a u programu učestvuju i mladi bendovi iz Priboja, Rudog i drugih okolnih gradova. Rok koncertu prisustvuju učesnici Limskog biatlona, biciklističkog i rafting takmičenja, a ulaz za koncert je slobodan za sve posetioce.

Gradska biblioteka Priboj

Gradska biblioteka Priboj

Gradska biblioteka Priboj, Odlukom Skupštine opštine Priboj od 17.09.1997.godine radi kao samostalna ustanova kulture. Pre toga, biblioteka je radila u sklopu Doma kulture i nastavljala tradiciju sto godina čitalaštva u Priboju.

Celokupan rad biblioteke organizuje se u skladu sa propisanim standardima za narodne matične biblioteke i važećim zakonskim propisima.

Biblioteka obavlja rad u svoje dve organizacione jedinice i na dve lokacije. U sedištu biblioteke u novom delu grada, rad je organizovan u dve smene,osim vikenda. Knjižni ogranak u starom delu grada radi u jednoj prepodnevnoj smeni. Svaki član biblioteke može da koristi knjige iz bilo kog fonda jer je članarina jedinstvena.

U sedištu biblioteke radi čitaonica koja se maksimalno koristi jer se deo naučne i stručne literature, celokupan fond rečnika i enciklopedija, periodike i drugo, koriste samo u prostoru biblioteke.

U čitaonici se mogu pročitati dva dnevna lista: Politika i Danas. Biblioteka nabavlja i značajan broj časopisa: Bazar, Istorija, Književne novine, Međaj, Svitak, Novine beogradskog čitališta, Moj stan, Burda, Bravo, Poetika, Indija (na engleskom jeziku).

U ogranku, u starom delu grada, korisnicima su dostupne jedne dnevne novine i jedan ilustrovani časopis.

U okviru biblioteke postoji Dečije i Zavičajno odelenje.

Iz Zavičajnog odeljenja, knjige se ne pozajmljuju već se koriste u čitaonici.
Biblioteka ima fond od oko 42 000 knjiga sa oko 29 900 naslova.
Biblioteka ima oko 600 članova različite strukture i preko 9 000 poseta godišnje.

Sedište Gradske biblioteke se nalazi u novom delu grada u zgradi Gimnazije.

Kontakt:

Adresa: ul. "Vuka Karadžića" bb. 31330 Priboj
Telefon/faks: 033/2452-975
mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Program rada za 2019. godinu možete pogledati ovde.

 

Direktor: Selma Kuloglija, rođena 22.06.1983.godine u Priboju. Diplomirala 2008.godine na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu, diplomirani inžinjer poljoprivrede. Radila u SZTR ”KIKO” od 01.07.2009. do 30.06.2010.godine i od 05.02.2011. do 25.07.2012.godine. Od 2012 godine, postavljena za direktora Gradske biblioteke Priboj. Udata, majka jednog deteta.

Pano povodom svetskog dana knjige i autorskih pravaPano povodom svetskog dana knjige i autorskih prava

Dan dečije knjige 2013.dan dečije knjige 2013

Dan knjige 2013.dan knjige 2013

Pano povodom Dana državnosti Republike Srbije

dan drzavnosti pano

Nove knjige

feb 2013 biblioteka

Gradska biblioteka Priboj preporučuje:

Za odrasle:
Amanda Kvik - Lažna verenica
Entoni Kapela - Hrana ljubavi
Nora Roberts - Strast u smrti
Nora Roberts - Spas u smrti
Nora Roberts - Slava u smrti
Džon Bajn - Dečak u prugastoj pidžami
Meg Kabot - Brbljivica u velikom gradu
Meri H. Klark - Tatina mezimica
Nadifa Mohamed - Dugo putovanje kući
Erik Segal - Ljubavna priča
Meg Kabot - Brbljivica
Amanda Kvik - Sačekaj do ponoći
Nora Roberts - Stvar izbora
Amanda Kvik - U zagrljaj u mesečine
Megi Olderson - Vruće Pantalone
Donato Kariz - Šptač
Lorens O Brajan - Istanbulska zagonetka

Za omladinu:
Frederiko Moća - Tri metra iznad neba
Nik Hornbi - Kako biti dobar
Sju Taunzend - Andrijan Mol ( Mlitave godine)


Za decu:
Megan Makdonald - Caca faca
Gradimir Stojković - Hajduk po Himelaji
Radjard Kipling - Knjiga o džungli
bibl01