slideshow04

Opštinsko pravobranilaštvo

Poslove pravne zaštite, imovinskih prava i interesa opštine Priboj, obavlja Opštinsko pravobranilaštvo u Priboju. Opštinsko pravobranilaštvo je zakonski zastupnik opštine Priboj.

Opštinsko pravobranilaštvo preduzima zakonom i drugim propisima predviđene pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa opštine Priboj, njenih organa i organizacija čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu opštine.

Opštinsko pravobranilaštvo može davati pravna mišljenja o pravnoj valjanosti svih opštih i pojedinačnih akata koje donose odgovarajući organi i organizacije, kada iz ovih akata nastanu imovinsko-pravne obaveze za subjekte čija imovinska prava i interese zastupa Opštinsko pravobrnailaštvo.

Funkciju Opštinskog pravobranilaštva vrši Opštinski pravobranilac koji se postavlja na period od četiri godine i može biti ponovo izabran. Za opštinskog pravobranioca može biti postavljeno lice koje je državljanin Republike Srbije, koji ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, koje je završilo pravni fakultet, položilo pravosudni ispit i ima najmanje 5 godina u struci.

Opštinski  pravobranilac odgovara za svoj rad i za rad Opštinskog pravobranilaštva Skupštini opštine Priboj.

U Opštinskom pravobranilaštvu opštine Priboj zaposleno je dvoje ljudi, opštinski pravobranilac Jelena Prijović i stručni saradnik Biljana Javorac.

Adresa: kancelarija broj 41, 12. januar 108, 31330 Priboj
Kontakt telefon opštinskog pravobranilaštva: 033/2452-024
Rad sa strankama svakog radnog dana od 11:00 - 13:00
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.