slideshow04

Formirana radna grupa za rešavanje problema upravljanja otpadom na teritoriji oština Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica

U subotu je na Zlataru održan sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine kojim je predsedavala ministarka Snežana Bogosavljević Bošković, sa predsednicima opština Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica.

Povodom neodrživog stanja u oblasti upravljanja komunalnim otpadom u ove četiri opštine, kao i urgentnog saniranja nesanitarne deponije Stanjevina u opštini Prijepolje, doneta je odluka da se formira radna grupa koja će u narednih mesec dana sagledati stanje i probleme na terenu i predložiti dalje korake i rokove za njihovo rešavanje. Radna grupa se sastoji od predstavnika Ministarstva i predstavnika sve četiri opštine ovog regiona.

„Potrebno je da se pronađe rešenje za nesanitarnu deponiju u Prijepolju, ali i odrede rokovi za dugoročno rešenje problema odlaganja komunalnog otpada, odnosno regionalnu deponiju Banjica. Deponija Banjica treba da počne da radi i da postane funkcionalna, s obzirom da se radi o rešavanju problema za oko 120.000 ljudi“, naglasila je ministarka Bogosavljević Bošković.
U drugom delu sastanka, delegacije četiri opštine su u interaktivnom dijalogu upoznali ministarku i predstavnike ministarstva sa poljoprivrednim potencijalima ovog područja, sa akcentom na stočarstvo i proizvodnju zdrave hrane sa sertifikovanim geografskim poreklom. Od posebnog je značaja bila prilika da se ministarka i državni sekretari, upoznaju neposredno sa problemima sa kojima se u razvoju poljoprivrede susreću opštine i proizvođači u ovom kraju. Nakon sastanka, ministarka Bogosavljević Bošković je sa saradnicima i predstavnicima četiri otštine obišla regionalnu deponiju „Banjica“.
Izvor: G.R.
UG "Primus"

radna grupa upravljanje otpadom