slideshow04

Donacija Opštine Priboj Domu zdravlja i Opštoj bolnici u Priboju

Sa uvođenjem novog informacionog sistema zakazivanja specijalističkih pregleda, a u cilju poboljšanja dostupnosti zdravstvene zaštite na teritoriji Republike Srbije i opštine Priboj, Domu zdravlja Priboj i Opštoj bolnici u Priboju, javila se i potreba nabavke dodatne računarske opreme.

Bez nove informatičke opreme, integracija u sistem, koji služi kako bi se u potpunosti odgovorilo zahtevima pacijenata i službi ovih ustanova, bila bi nemoguća bez donacije lokalne samouprave u Priboju, koja je projekat Ministarstva zdravlja a u vezi sa integrisanim zdravstvenim sistemom, prepoznala kao jedan od servisa, koji će umnogome olakšati i poboljšati zdravstvenu zaštitu građana opštine Priboj.
Opštoj bolnici u Priboju donirano je 6 (šest) računara i 6 (štampača), dok je Domu zdravlja Priboj donirano ukupno 2 računara (dva) i 20 štampača.
Opšta bolnica u Priboju nije imala potreban broj računara za ostvarivanje procedure zakazivanja, tako da ni Dom zdravlja nije mogao u potpunosti da obavi svoj posao. Sa druge strane, informatička oprema u potpunosti je nedostajala u terenskim ambulantama u Sastavcima, Krajčinovićima i Kratovu, kao i u dečjim zubnim ambulantama u OŠ "Branko Radičević" i delimično u pojedinim ordinacijama izabranih lekara u Domu zdravlja.
Primena nove informatičke opreme odnosi se i na primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu u opštini Priboj.

donacija domu zdravlja