slideshow04

Odobreni projekti za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Priboj za 2017. godinu

Na osnovu ranije raspisanog Konkursa o izoru programa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Priboj za 2017. godinu, Komisija je donela predlog Rešenja o finansiranju sledećih projekata:

1. "Glas Zapadne Srbije" doo – Čačak , sa Projektom "Priboj u dnevniku Zapadne Srbije" - 700.000,00 din.
2. "Dan Graf" doo – Beograd , sa Projektom "Priboj danas" - 200.000,00 din.
3. "Studio ZOOM" - Užice, sa Projektom "Informisanje stanovništva putem internet sajta" - 300.000,00 din.
4. "PP Media" - Prijepolje, sa Projektom "Kulturno turistička razglednica Priboja" - 350.000,00 din.
5. "Forum žena Prijepolje" - Prijepolje, sa Projektom "Promocija poljoprivrednih potencijala i proizvoda opštine Priboj" - 350.000,00 din.
6. "Bukovača kompani" d.o.o. - Nova Varoš, sa Projektom "Agro info" - 200.000,00 din.
7. "TV – 5" d.o.o. - Užice, sa Projektom "Osiguranje kao sekundarna zaštita poljoprivednih useva, pokretne i nepokretne imovine na teritoriji opštine Priboj" - 500.000,00 din.
8. "Informativni centar" d.o.o. - Priboj, sa Projektom "Pribojski mozaik" - 3.200.000,00 din.
9. Udruženje građana "SOCIETAS" - Priboj, sa Projektom "Potencijali agrarnog razvoja opštine Priboj" - 300.000,00 din.
10. "Konzum Lav" - Užice, sa Projektom "Deca – čuvari kulture i tradicije" - 900.000,00 din.

Svi prihvaćeni projekti su u skladu sa zakonom, Statutom opštine Priboj, Odlukom o budžetu i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Rešenje možete pogledati ovde.