slideshow04

Održan okrugli sto „PARTNERSTVOM DO USPEHA“

U sredu 14. juna u hotelu "Lim" u Priboju, u organizaciji Opštine Priboj i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, održan je okrugli sto "Partnerstvom do uspeha", koji za cilj ima unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti, kroz partnerski odnos lokalne samouprave i privrede. Na sastanku je predstavljen Privredni savet opštine Priboj, oblik institucionalne podrške lokalnoj privredi. Savet će imati savetodavnu ulogu u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, a između ostalog i u procesu sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi, koju sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Opština Priboj je u u oktobru prošle godine postala članica NALED-a, a trenutno su u toku pripreme za početak procesa sertifikacije (BFC SEE), koji bi trebalo da traje oko 12 meseci.

Pred oko 70 prisutnih preduzetnika prezentovane su mere i aktivnosti koje lokalna samouprava uz pomoć Vlade Srbije preduzima u procesu oporavka privrede u pribojskoj opštini. O tome su prisutnima govorili predsednik Skupštine opštine Priboj, Boris Mrdović i pomoćnik predsednika Opštine za lokalni ekonomski razvoj, Jasmin Hodžić. Predstavljeni su i statistički podaci koji ukazuju da je opština Priboj lider u jugozapadnoj Srbiji po proporcionalnom budžetskom ulaganju u mere podrške preduzetnicima sa 37 uloženih miliona,od kojih je 25 namenjeno za programe zapošljavanja.

partnerstvom do uspeha 1

O setu mera koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, prisutne je upoznala direktorica Filijale NSZ u Prijepolju Ana Pejović, a o radu Opšteg udruženja preduzetnika Priboja govorio je predsednik Goran Vučićević. Na skupu je predstavljeno i 80 kriterijuma koje opštine treba da ispune kako bi dobile sertifikat BFC i SEE o povoljnom poslovnom okruženju i dobrim partnerskim odnosima opštinske uprave i privrednika, o čemu je govorila rukovodilac Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Priboju, Magdalena Prijović. O tome kakvu percepciju mladi imaju ka preduzetništvu, koji su načini na koje se oni angažuju i kako vide sebe u perspektivi, govorio je koordinator pribojske Kancelarije za mlade, Nemanja Đurović.

Okrugli sto obeležila je i interaktivna diskusija u kojoj su preduzetnici izneli svoje predloge za poboljšanje poslovnog ambijenta, ali i probleme sa kojima se suočavaju u poslovanju i komunikaciji sa lokalnom samoupravom, dok je novoformirani Privredni savet najavio svoje prve aktivnosti već u sledećoj sedmici, kako bi se postigla dinamika rada u procesu ispunjavanja kriterijuma za dobijanje sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju.

partnerstvom do uspeha 2