slideshow04

Formiran Privredni savet opštine Priboj

Kako bi unapredila institucionalnu podršku lokalnoj privredi, opština Priboj je u utorak 13. juna, osnovala Privredni savet, kao savetodavno stručno telo, koje će se baviti pitanjima od značaja za unapređenje lokalnog privrednog okvira (zapošljavanje, obrazovanje, definisanje i praćenje strategija razvoja, ekonomski i razvojni programi, unapređenje rada Opštinske uprave i javnih preduzeća).

Na osnovu Rešenja Predsednika opštine, Savet će brojati 17 članova, od čega 6 predstavnika lokalne samouprave i 11 predstavnika privrede. Struktura Saveta predstavlja odgovor na potrebu da na jednom mestu budu okupljeni predstavnici javnog i privatnog sektora, gde će zajedno definisati prioritete razvoja i mehanizme koji bi trebalo da unaprede konkurentnost lokalne zajednice.

Zadatak Privrednog saveta je da daje mišljenja i preporuke, inicira razmatranje pitanja i donošenje zaključaka iz oblasti privrede od značaja za opštinu Priboj, predlaže preduzimanje odgovarajućih mera za unapređenje privrednog razvoja opštine Priboj, pruža savetodavnu podršku Predsedniku opštine prilikom odlučivanja u vezi sa privredom i preduzetništvom, učestvuje u pripremi godišnjih planova i njihove implementacije, daje predloge za unapređenje rada Opštinske uprave, posebnih organizacija i službi, javnih komunalnih i drugih javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač opština Priboj.

Rešenje o osnivanju Privrednog saveta možete preuzeti ovde.

partnerstvom do uspeha 2