slideshow04

Zakazana 10. sednica Skupštine opštine

Sednica će se održati 26. juna 2017. godine (ponedeljak) u 10 časova u maloj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o Završnom računu budžeta opštine Priboj za 2016. godinu;
2. Predlog Odluke o angažovanju eksterne revizije;
3. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Priboj;
4. Predlog Pravilnika o nagrađivanju učenika iz budžeta opštine Priboj;
5. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za planove;
6. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća;
7. Predlog Rešenja o imenovanju članova Saveta za međunacionalne odnose;
8. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Gradske biblioteke Priboj;
9. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Doma kulture "Pivo Karamatijević" Priboj;
10. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Priboj;
11. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar Priboj";
12. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj;
13. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JKP "Usluga" Priboj;
14. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Toplana Priboj";
15. Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Priboj;
16. Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Mašinsko elektrotehničke škole Priboj;
17. Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Vuk Karadžić" Priboj;
18. Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "9. Maj" Sastavci;
19. Pitanja i predlozi odbornika.

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (~1,3MB - ažurirano 22.06. u 12 časova).

skupstina opstine priboj