slideshow04

Zakazana 13. sednica Skupštine opštine

13. sednica Skupštine opštine Priboj će se održati 22. marta 2018. godine (četvrtak) u 10 časova u maloj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2018. godinu;
2. Predlog Odluke o sprovođenju eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Priboj za 2017. godinu;
3. Predlog Odluke o konverziji potraživanja;
4. Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Priboj za 2018. godinu;
5. Izveštaj o radu Opštinske uprave Priboj za 2017. godinu;
6. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Priboj za 2017. godinu;
7. Izveštaj o radu Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Priboj za 2017. godinu;
8. Izveštaj o radu Turističke organizacije Priboj za 2017. godinu;
9. Izveštaj o radu Doma kulture "Pivo Karamatijević" Priboj za 2017. godinu;
10. Izveštaj o radu Zavičajnog muzeja Priboj za 2017. godinu;
11. Izveštaj o radu Gradske biblioteke Priboj za 2017. godinu;
12. Davanje saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za socijalni rad Priboj;
13. Predlog Odluke o radno-pravnom statusu člana Opštinskog veća opštine Priboj;
14. Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Neven" Priboj;
15. Pitanja i predlozi odbornika.

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (~1,9MB - ažurirano 16.03. u 18 časova).

skupstina opstine priboj