slideshow04

Nastavak radova na izgradnji nasipa na Banjskom čamcu

Danas je održan radni sastanak predstavnika JVP "Srbijavode" i VPC "Sava-Dunav" sa predstavnicima lokalne samouprave u Priboju, a povodom nastavka radova na izdizanju postojećeg naspipa na Banjskom čamcu i puta u visini potrebnoj za zaštitu od velikih voda.

Sastanku sa predsednikom opštine i SO Priboj, kao i predstavnicima JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja, prisustvovali su Dušan Panić, direktor VPC "Sava-Dunav", Zoran Cekić, tehnički rukovodilac, kao i šef Odeljenja za zaštitu od voda, Branko Ćamilović.

Danas je utvrđena dinamika nastavka radova na Banjskom čamcu, koji će za cilj imati izdizanje puta i nasipa u visini u kojoj bi i građani i njihova pokretna i nepokretna imovina, ali i saobraćajnica bili zaštićeni od velikih voda. Vrednost ove investicije je 10 miliona dinara, a nakon završenog tendera za izvođača je izabrana firma Podrinje Šabac. Radovi će trajati 9 meseci, nakon čega će građani ovog dela pribojske opštine biti bezbedni od lošeg uticaja poplavnih voda.

Osim kada je u pitanju nasip na Banjskom čamcu, danas se razgovaralo i o drugim projektima na teritoriji opštine Priboj, a koji bi za svrhu imali zaštitu od poplava.

nastavak radova nasip na banjskom camcu