slideshow04

Zakazana 17. sednica Skupštine opštine

17. sednica Skupštine opštine Priboj će se održati 28. novembra 2018. godine (sreda) u 10 časova u maloj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o donošenju izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj;
2. Predlog Odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade;
3. Predlog Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim opština Priboj učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja;
4. Predlog Odluke o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine;
5. Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj;
6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti i pokriću gubitka JKP “Usluga”;
7. Predlog Odluke o održavanju čistoće na sportskim terenima;
8. Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje i udruživanja sa gradovima i opštinama u slivu reke Drine;
9. Predlog Odluke o obrazovanju Opštinskog saveta roditelja opštine Priboj;
10. Predlog Rešenja o razrešenju članova opštinskog Štaba za vanredne situacije;
11. Predlog Rešenja o postavljenju članova opštinskog Štaba za vanredne situacije;
12. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora O.Š. ''9.maj'' Sastavci, Priboj;
13. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora O.Š. „Desanka Maksimović“ Priboj;
14. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Usluga“
15. Pitanja i predlozi odbornika.

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (~1,71MB - ažurirano 24.11. u 18 časova).

skupstina opstine priboj